VÅRA TJÄNSTER

Fastighetsskötsel/Trädgård

En välskött utemiljö är viktigt för trivseln. Man får bara en chans att göra ett första intryck, och eftersom utomhusmiljön alltid är det första man möter spelar den en stor roll för helhetsintrycket.
 
 • Viss utomhusmålning
 • Gräs- och häckklippning
 • Plantering av buskar, häckar och träd
 • Hamling och nedtagning av träd
 • Snö- och halkbekämpning
 • Fönsterputs
 • Hemstädning
 • Flyttstädning

Transport/Flyttjänst

Vi hjälper företag, skolor osv med kontorsflytt och privatpersoner med bohagsflytt.

Vi erbjuder tjänster i olika omfattningar från fullservice till att ni packar själva och bara anlitar oss för transporten.

Lantbruk/Skog

Din trädgårds- och grönyteskötsel kan vi med stor kompetens ta hand om under alla årstider. Karakteristiska arbetsuppgifter är röjning, gallring, plantering mm.

 • Maskintjänster
 • Röjning
 • Gallring

Linjemålning

Vi utför olika typer av linjemålning såsom p-platser, lastzoner, industrilinjer, lekplatser och skolgårdar. Vi kan även måla text och symboler, allt efter önskemål.

Vi är flexibla och för att inte störa den ordinarie driften utför vi våra tjänster på de tider ni önskar.

Personaluthyrning

Vi hyr ut personal till alla typer av industrier, byggföretag, kommuner, jord- och skogsbruk samt föreningar.

Våra medlemmar har utbildning och kunskap som truckförare, maskinförare, jord- och skogsarbete och mycket mer.