OM OSS

Farmartjänst Älmhult

Farmartjänst Älmhult är ett företag som drivs i form av en ekonomisk förening med ett antal landsbygdsföretag som ägare. Verksamheten startade 2007.

Farmartjänst Älmhult är anslutet till Farmartjänstföretagens Riksförening. Genom detta erbjuds en unik rikstäckande resurs.

Vi har kompetent personal inom ett flertal yrkesområden och erbjuder vår kompetens och vårt kunnande åt både privatpersoner och företag.

Vi har egna maskiner och verktyg, samt behörighet att framföra diverse transport- och lastfordon.

Vi är tillförlitliga och kan med kort varsel ställa upp med personal efter behov.

Mångsidigheten i kombination med goda fackkunskaper och lokal förankring gör att Farmartjänst är en samarbetspartner att lita på.